Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương cho biết, trong một báo cáo tháng 5/2019 của FAO, Tổ chức này dự báo sản lượng thủy sản toàn cầu năm 2019 đạt 177,8 triệu tấn, tương đương với năm 2018, trong khi nhu cầu tăng trưởng chậm lại.


Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác năm 2019 dự kiến đạt 91,3 triệu tấn, giảm khoảng 3,4% so với năm 2018 do sản lượng cá cơm giảm, sản lượng cá tuyết, cá thu, bạch tuộc ở mức thấp. Sản lượng thủy sản nuôi trồng dự kiến đạt 86,5 triệu tấn, tăng khoảng 4% so với năm 2018. Cung/cầu đối với một số loài thủy sản nuôi trồng như cá hồi và hai mảnh vỏ cân bằng; trong khi nguồn cung tôm, cá chẽm dồi dào đang gây áp lực lên giá. Tag: máy thổi khí vèo tôm

Thương mại thủy sản toàn cầu năm 2017 và 2018 được hỗ trợ bởi giá cao và nhu cầu tốt, nhưng những yếu tố tích cực này đã mất đi trong năm 2019. Ngành thủy sản toàn cầu sẽ đối mặt với nhiều thách thức trước căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU, cùng với Brexit khiến kinh tế toàn cầu năm 2019 tăng trưởng chậm lại. Tag: máy thổi khí bể ương tôm

Nhiều thị trường xuất khẩu thủy sản lớn, đặc biệt là ở châu Á, dự kiến sẽ giảm xuất khẩu trong năm 2019. Trung Quốc, nhà xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới sẽ bị tác động bởi căng thẳng thương mại với Mỹ. Về nhu cầu nhập khẩu, nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, EU và Mỹ các tháng đầu năm 2019 không khả quan, trong khi nhập khẩu ở các nước đang phát triển chậm lại, nhưng vẫn tích cực. Tag: phần mềm nông nghiệp

Nguồn: 2lua.vn/article/san-luong-thuy-san-toan-cau-nam-2019-se-dat-177-8-trieu-tan-5d2fe442425cc5906b914b4c.html