Để chọn quạt trần kdk hợp lý không chỉ xem xét bề ngoài, mà để đạt hiệu quả tối đa, cần bổ sung phong thủy

- Bước 1: chọn địa điểm muốn lắp đặt quạt trần. Hầu hết quạt trần được đặt ở chính giữa, để không khí thoáng hết trong cả căn phòng. Thế nhưng, các phòng lớn hơn có thể lắp đặt 2 chiếc quạt trần cho luồng không khí tốt nhất. Vì lý do chắc chắn cho ngời dùng, không lắp đặt quạt trên trần tại vị trí có giường

- Bước tiếp: Hãy xem thêm các yếu tố khác của phòng

Kích thước:

[size=5]Quạt trần 80 cm hợp cho phòng dưới 6 m2 (phòng ngủ nhỏ