Cách reset máy lọc nước karofi
1, Bộ vi mạch máy lọc nước Karofi iro 1.0
Sau khi đèn L1, L2, L3 tương ứng là các lõi lọc 1, 2 ,3 sau khi thay thế thì chúng ta cần reset như sau:

Van 1 chiều máy lọc nước

B1: Bạn nhấn và giữ phím B1 cho tới khi có tiếng kêu bíp và đèn L1 sáng màu xanh thì thả tay.
B2: Bạn nhấn và giữ phím B3 cho tới khi có 3 tiếng kêu bíp và đèn L1 nhấp nháy xanh thì hãy thả tay.

B3: Bạn nhấn phím B2 và thả tay ra luôn, có một tiếng bíp và đèn L2 sáng xanh.

B4: Bạn nhấn và giữ phím B3 tới khi có 3 tiếng kêu bip và đèn L2 nhấp nháy xanh thì bạn hãy thả tay.

B5: Bạn nhấn phím B2 và thả tay luôn khi nghe thấy có 1 tiếng bíp và đèn L3 sáng xanh

B6: Bạn nhấn và giữ phím B3 cho tới khi có tiếng kêu bíp 3 tiếng và đèn L3 nhấp nháy xanh rồi thả tay.

B7: Bạn nhấn và giữ phím B1 cho tới khi có 4 tiếng kêu bíp sau đó tất cả các đèn đều sáng thì thả tay.


2, Bộ vi mạch máy lọc nước thông minh Karofi iro 1.1
Nếu gia đình nhà mình sử dụng máy lọc nước karofi có bộ vi mạch thông minh iro 1.1 thì hãy làm theo cách hướng dẫn sau nhé.

B1: Bạn nhấn và giữ phím Select cho tới khi có tiếng kêu bíp và màn hình hiển thị số 300 rồi thì thả tay.

B2: Bạn nhấn và giữ phím OK cho tới khi có tiếng kêu bíp và màn hình nhấp nháy số 300 và fil 1 rồi thả tay.

B3: Bạn nhấn phím Plus (Tăng) và thả tay luôn, màn hình nhấp nháy fil 2

B4: Bạn nhấn và giữ phím Select cho tới khi có tiếng kêu bip và màn hình hiển thị số 300 rồi thả tay.

B5: Bạn nhấn và giữ phím 0K cho tới khi có tiếng kêu bíp và màn hình nhấp nháy số 300 và fil 2 rồi thả tay.

B6: Nhấn phím Plus (Tăng) và thả tay luôn, màn hình nhấp nháy fil 3

B7: Bạn nhấn và giữ phím select cho tới khi có tiếng kêu bíp và màn hình hiển thị số 300 rồi thả tay.

B8: Bạn nhấn và giữ phím OK cho tới khi có tiếng kêu bíp và màn hình nhấp nháy số 300 và fil 3 rồi thả tay.

Sử dụng máy lọc nước lần đầu

3, Bộ vi mạch máy lọc nước Karofi iro 2.0
Nếu gia đình bạn sử dụng máy lọc nước Karofi có bộ vi mạch iro 2.0 cùng báo fil 1 hoặc fil 2 hoặc fil 3 (filx) chớp nháy kèm theo tiếng kêu tít tít thì sử dụng cách reset máy lọc nước karofi dưới đây nhé.

B1: Nếu sử dụng phím bấm cảm ứng thì bạn nhấn giữ phím V trong 2 giây sau đó để mở khóa bàn phím.

B2: Bạn nhấn phím plus (tăng) và thả tay luôn, màn hình sẽ hiển thị chỉ số TDS in

B3: Nhấn phím Plus (tăng) và thả tay luôn, màn hình hiển thị thông số fil 1

B4: Bạn nhấn và giữ phím Select cho tới khi có tiếng kêu bip và màn hình hiển thị số 300 rồi thả tay

B5: Bạn nhấn và giữ phím OK cho tới khi có tiếng kêu bip và màn hình nháy số 300 và fil 1 rồi thả tay

B6: Bạn nhấn phím Plus (tăng) sau đó thả tay luôn màn hình nhấp nháy fil 2

B7: Bạn nhấn và giữ phím Select cho tới khi có tiếng kêu bip màn hình hiển thị số 300 rồi thả tay

B8: Bạn nhấn và giữ phím OK cho tới khi có tiếng kêu bip và màn hình nháy số 300 và fil 2 rồi thả tay.

B9: Bạn nhấn phím plus(tăng) thả tay luôn và màn hình nhấp nháy Fil3

B10: Bạn nhấn và giữ phím Select cho tới khi có tiếng kêu bíp và màn hình hiển thị số 300 rồi thả tay ra

B11: Bạn nhấn và giữ phím OK cho tới khi có tiếng kêu bip cùng màn hình nhấp nháy số 300 và fil 3 rồi thả tay ra

Nguồn: http://www.maylocnuoctot.vn/cach-res...oc-nuoc-karofi