- biểu hiện được các quy định, tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật trong lắp đặt thiết bị lạnh;

- Trình bày được quy đệ lắp đặt cụm máy nén cho các hệ thống máy đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

Xem >>> Máy lạnh Nagakawa

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập kế hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân công, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt cụm máy nén;

- biểu đạt được những hiện tượng, căn do và cách rà soát, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt cụm máy nén;

- biểu lộ được quy Trình lắp đặt thiết bị luận bàn nhiệt và van tiết lưu cho các hệ thống máy bảo đảm an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;

- Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập mưu hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân công, công cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt thiết bị đàm đạo nhiệt và van tiết lưu;

- biểu thị được những hiện tượng, căn nguyên và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt và van tiết lưu;

- biểu thị được quy đệ trình lắp đặt hệ thống đường ống bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- trình diễn.# được nguyên lý làm việc của hệ thống điện động lực, điều khiển;

- Trình bày được nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, điều khiển, chỉ báo, an toàn;

- bộc lộ được quy đệ trình lắp đặt hệ thống điện cho hệ thống lạnh đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;Xem >>> http://maylanhgiasi.com/thi-cong-lap-dat-may-lanh-tran/

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, từ đó đồ mưu hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt hệ thống điện;

- trình diễn.# được những hiện tượng, nguyên nhân và cách rà, khắc phục sai hỏng thường gặp trong quá đệ lắp đặt hệ thống điện;

- biểu đạt được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị hệ thống lạnh;

- diễn đạt được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị đo, rà;

- biểu hiện được phương pháp đo kiểm các thông số kỹ thuật;

- miêu tả được quy đệ trình hút chân không, nạp gas, vận hành hệ thống lạnh đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Phân tích được các thông số đo lường, lập được kế hoạch, dự trù thiết bị, nhân công, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- thể hiện được những hiện tượng, nguyên nhân và cách rà, khắc phục sai hỏng trong quá Trình thực hành việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- diễn đạt được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh, hệ thống điện;

- miêu tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị của hệ thống lạnh, điện: máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị điện, thiết bị phụ, thiết bị bảo vệ, điều khiển, an toàn;

- diễn tả được quy Trình bảo trì các thiết bị và hệ thống đường ống của hệ thống lạnh: thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ; đường ống gió, đường ống dẫn nước, hệ thống điện và các thiết bị phụ;

- trình diễn.# được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Xem thêm >>> Máy lạnh giá sỉ