Cortana có rất nhiều tính năng hữu ích hỗ trợ người dùng. Tìm hiểu những câu lệnh cho Cortana để bạn có thể sử dụng tính năng này đạt hiệu quả cao nhất.

“What song is this?”'

Nếu bạn muốn tìm kiếm tên hay ca sĩ của bài hát mà bạn đang nghe thì bạn có thể sử dụng Cortana. Sẽ cần một chút thời gian để cô ấy tìm kiếm và đưa kết quả cho bạn.


“What is three kilometers in miles?”

Với sức mạnh tính toán, Cortana có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà Bing có thể trả lời được. Bạn có thể chuyển đổi đơn vị, tiền tệ, thực hiện các phép tính cơ bản và nhiều hơn thế nữa.

“Play music”


Việc phát nhạc cũng trở nên đơn giản hơn với câu lệnh “Play music”, các bài hát sẽ được phát theo tuần tự ngẫu nhiên hoặc bạn có thể chỉ định chỉ phát của một nghệ sĩ hay một bài hát nào đó.

“Text…”
Chế độ nhắn tin bằng giọng nói sẽ khá hữu ích khi bạn không tiện nhắn tin bằng tay. Chỉ cần nói “Text” kèm theo tên người nhận và nội dung bạn muốn nhắn rồi Cortana sẽ làm các phần việc còn lại cho bạn.