Phương pháp quản lý máy tính, [replacer_a]

Lịch sử phát triển của quy trình từ trình độ thấp đến cao, từ quản lý thủ công đến quản lý tự động thông qua ứng dụng CNTT. Chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý tự động với sự trợ giúp của CNTT, về mặt lý thuyết có hai phương pháp chuyển đổi được gọi là máy tính hóa từng phần và tin học hóa toàn diện.

Khái niệm về kinh phí tài trợ
Khái niệm thương mại
Tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử
Các tính năng của Ngân hàng điện tử
Vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản vào nền kinh tế thị trường
1. Phương pháp tin học hoá một phần

Máy tính từng phần là ứng dụng CNTT vào từng bộ phận quản lý trong tổ chức theo từng giai đoạn quản lý riêng biệt với các giai đoạn khác. Nói cách khác, CNTT không tham gia vào tất cả các giai đoạn của quá trình quản lý tại một thời điểm mà chỉ ở một số khu vực. Trong quá trình tin học hóa, một số bước của quá trình quản lý vẫn theo phương pháp truyền thống. Để thực hiện phương pháp này, người ta tiến hành chọn một bước để tiến hành tin học hóa từng phần. Trước khi chọn giai đoạn sẽ được tiến hành tin học hoá phải đánh giá từng giai đoạn và sau đó lựa chọn và kết luận giai đoạn đầu tiên hóa máy tính là tốt nhất. Các giai đoạn được lựa chọn trước thường có các chức năng quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Sau khi tin học hóa giai đoạn 1 thành công, tin học hóa sẽ được tiến hành trong phần thứ hai, thứ ba ... Như vậy, hệ thống quản lý dần dần được chuyển từ chế độ quản lý thủ công sang chế độ quản lý. Tin học hóa của từng phòng theo khóa học thời gian. Đã chuyển đổi, chỉ để trải nghiệm quá trình chuyển đổi sang giai đoạn sau.

Lợi thế của phương pháp này rất dễ thực hiện, chi phí thấp, bảo mật cao và rủi ro thấp vì nếu hệ thống máy tính đang gặp rắc rối, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến phần máy vi tính mà không ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức.

Nhược điểm: về lâu dài hệ thống sẽ được dư thừa dữ liệu, khó khăn để nâng cấp, mâu thuẫn, không nhất quán giữa các giai đoạn.

Mặc dù có một số nhược điểm này, nhưng trên thực tế nó thường được thực hiện bởi quản lý bằng máy tính bởi vì phương pháp này được phát triển theo thứ tự thời gian, nó không gây ra những thay đổi lớn trong hệ thống. Hệ thống quản lý và tránh nguy cơ tắt hệ thống.

2. Phương pháp tin học hoá toàn bộ

Việc tin học hoá toàn bộ là việc ứng dụng CNTT vào tất cả các giai đoạn của quy trình quản lý trong tổ chức cùng một lúc. [replacer_a]

Ưu điểm: Với phương pháp này sẽ tạo ra một hệ thống thống nhất, một cơ sở dữ liệu tích hợp được sử dụng cho toàn bộ hệ thống nên tránh sự sai sót, thừa và sao chép dữ liệu, kết quả thông tin Hệ thống cung cấp chính xác, kịp thời và nhanh chóng.

Nhược điểm: Chi phí, thời gian xây dựng, chi phí cao và cần trang bị đầy đủ tiện nghi trước khi máy tính. Rủi ro trong cách tiếp cận này, nếu điều đó xảy ra, là rất có hại, bởi nếu hệ thống máy tính đang gặp rắc rối thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức.

Phương pháp này chỉ nên áp dụng trong trường hợp cần thiết, cần phải thay đổi hoàn toàn từ quản lý thủ công sang quản lý trên máy vi tính và không phải là hệ thống quá lớn với mức độ phức tạp vừa phải. Để thực hiện tin học hóa, tất cả thiết bị phải được chuẩn bị đầy đủ, cũng như kiểm soát chặt chẽ hệ thống và ngăn ngừa khả năng phục hồi dữ liệu khi vấn đề xảy ra. Trong thực tế phương pháp này hầu như không áp dụng.
[replacer_a]