ĐẶC ĐIỂM

* Lưu lượng: Tới 12000CFM (20400M3/h)
* Áp suất chân không: Tới 30mbar
* Công suất: Tới 700HP
* Loại 1 cấp, 2 cấp
* Hệ thống tăng áp suất chân không (Booster Vacuum System),
* Máy thổi khí dạng 2 vấu, 3 vấu (Root, Lobe)
* Phốt làm kín bằng cơ khí, hộp chèn
* Vật liệu: Gang, Thép không rỉ
ỨNG DỤNG


* Giấy và bột giấy
* Công nghiệp điện
* Môi trường
* Nước và sử lý nước thải
* Mía đường
* Công nghiệp gỗ
* Sản xuất gạch
* Mỏ than
* Thực phẩm
* Sữa
* Chế biến quặng
* Điều chế hóa chất
* Đóng gói, bao bì
* Công nghiệp nhựa
* Công nghiệp dược
* Công nghệ chân không chung