Hướng dẫn cách khóa tổ đĩa không cần phần mềm mỏng cùng Bitlocker xem thêm: [/color]nạp mực máy in quận 8[color=blue] Chất Lượng
Cách khóa băng nhóm đĩa trên Windows 7/8/8.1/10 không cần phần mềm dẻo. dùng Bitlocker là dụng cụ khóa băng đĩa giàu sẵn trên Windows giúp vượt đĩa thứ bạn bất khả xâm phạm.
1. Hướng dẫn khóa vượt đĩa (mã hóa) đồng phần mềm Bitlocker
Bước 1: Bạn dìm chuột nếu như ra tổ đĩa muốn khóa chọn Turn on BitLocker .
thừa nhận chuột nếu ra ổ đĩa muốn khóa chọn Turn on BitLocker
Bước 2: Tích vào dù Use a password lớn unlock the drive rồi Nhập mật khẩu vào 2 ơ Enter your password và Reenter your password . Sau đấy thừa nhận nút Next .
Tích ra ô dù Use a password lớn unlock the drive rồi Nhập mật khẩu vào 2 ô Enter your password và Reenter your password. Sau đó dấn nút Next
Bước 3: Sao lưu khóa ngừa sử dụng tã lót bạn quên mật khẩu. Bạn lắm thể lưu vào bất kỳ chỗ nà trong cạc tuyển lựa:
Save lớn your Microsoft trương mục: Lưu vào account Microsoft
Save to a USB flash drive: Lưu vào USB
Save to a file: Lưu vào máy tính
Print the recovery key: In ra giấy
Lưu xong xuôi thì bạn nhấn nút Next xuể đấu.
Lưu ý: Bạn giả dụ lưu key dự phòng thời nút Next mới sáng lên biếu bạn dấn
Lưu khóa phòng ngừa
Bước 4: BitLocker sẽ từ bỏ động mã hóa hồi bạn thêm các xếp tin mới ra ổ đĩa. Tuy nhiên, bạn cần nếu như chọn lựa cách mã hóa đối đồng những xấp tin cẩn nhỉ có trên tổ đĩa.
Ở đây lắm 2 chọn lọc
Encrypt used disk space only (faster and best for new PCs and drives): Chỉ mã hóa không gian lưu điển tích trên băng đĩa hãy xuể sử dụng. Khuyên sử dụng đồng máy tính tình mới – nhanh hơn .
Encrypt entire drive (slower but best for PCs and drives already in use): mẽ hóa tuốt luốt tổ đĩa. Khuyên sử dụng với máy xem hả dùng một thời gian – chậm hơn .
chọn xong xuôi, bạn dấn nút Next .
chọn cách BitLocker mã hóa ác vàng giờ hồn
Bước 5: Ở bước nào cũng giàu 2 tuyển lựa:
New encryption mode (best for fixed drives on this device): giả dụ khóa ổ đĩa một mực trên máy tính thì chọn chọn lọc nè.
Compatible mode (best for drives that bướng be moved from this device): nếu như khóa tổ đĩa rời nhiều thể di chuyển sang đói bị khác thì lựa lựa chọn nào là.
chọn khúc, bạn nhận nút Next phanh tiếp kiến.
lựa loại vượt đĩa thắng mã hóa
Bước 6: thừa nhận nút Start encrypting .
nhấn nút Start encrypting
Bước 7: BitLocker bắt buộc đầu mẽ hóa băng nhóm đĩa. Bạn thoả lắm trạng thái sử dụng máy tính toán lát quá đệ mẽ hóa diễn ra, nhưng sẽ công biếu quá đệ trình mã hóa chậm hơn téo.
BitLocker bắt đầu mẽ hóa ắt dải đĩa
Bước 8: Thông báo mã hóa kim ô liệu hồn trên băng đĩa thành tiến đánh, bạn thừa nhận nút Close xuể đóng Thông báo nà.
nhận nút Close
Sau nhút nhát mẽ hóa xong, tổ đĩa sẽ phanh khóa lại trong bận phát động tiếp chuyện theo, bạn cần mở khóa thắng dùng.
Biểu tượng băng nhóm đĩa nhằm khóa với BitLocker (như ảnh dưới là vượt D).
băng nhóm đĩa D đặng khóa cùng BitLocker
2. Hướng dẫn mở khóa ổ đĩa (chỉ nếu như mở khóa mỗi chốc phát động máy tính hạnh)
Bước 1: Bạn nhấn chuột phải ra vượt đĩa phanh khóa đồng BitLocker chọn Unlock Drive…
nhấn chuột giả dụ vào băng nhóm đĩa để khóa lựa Unlock Drive...
Bước 2: gia nhập mật khẩu rồi nhấn nút Unlock .
gia nhập mật khẩu rồi thừa nhận nút Unlock
nhút nhát nè vượt đĩa sẽ nhằm mở khóa (như hình dưới là vượt D).
ổ đĩa D đặng bật khóa đồng Bitlocker
3. Hướng dẫn cách đổi thay mật khẩu khóa dải đĩa
Bước 1: bật khóa tổ đĩa đồng mật khẩu cũ.
Bước 2: nhận chuột giả dụ ra tổ đĩa chọn Change BitLocker password .
dìm chuột nếu như vào dải đĩa lựa Change BitLocker password
Bước 3: gia nhập mật khẩu cũ ra khuông Old password và gia nhập mật khẩu mới ra 2 khuông New password và Confirm new password rồi dìm nút Change password .
Nhập mật khẩu cũ và mới rồi thừa nhận nút Change password
Bước 4: Sau tã lót xuất bây chừ thòng Thông báo The password has been successfully changed là bạn đã đổi mật khẩu thành đánh rồi đấy.
thông tin tráo mật khẩu vách làm
4. Hướng dẫn sử dụng khóa đề phòng tã lót quên mật khẩu
Bước 1: Bạn dấn chuột nếu vào vượt đĩa lựa Unlock Drive…
nhận chuột nếu như vào dải đĩa chọn Unlock Drive...
Bước 2: Tại cửa sổ Nhập mật khẩu, bạn dấn vào thòng More options .
thừa nhận ra thòng More options
Bước 3: tiếp kiến dấn vào dòng Enter recovery key .
dìm ra thòng Enter recovery key
Bước 4: mở key recovery (khóa ngừa) bạn Sao lưu lại nhút nhát để BitLocker, copy (chép) key trong suốt phần Recovery Key .
chép key trong phần Recovery Key
Bước 5: Paste (dán) key này ra sườn mở khóa BitLocker rồi dìm nút Unlock .
Nhập key nà ra sườn bật khóa BitLocker rồi nhấn nút Unlock
5. mở trang quản lý BitLocker
Cách 1: Bạn nhận chuột giả dụ lên băng nhóm đĩa xuể khóa với BitLocker (thoả mở khóa) lựa Manage BitLocker .
dấn chuột giả dụ lên băng nhóm đĩa đặt khóa với BitLocker (hở mở khóa) chọn Manage BitLocker
Cách 2:
Bước 1: Bạn mở Control Panel
Bước 2: lựa System and Security (chú ý chế tìm View by Category).
lựa System and Security (để ý chế từng View by Category)
Bước 3: thừa nhận ra dòng Manage BitLocker .
nhận ra thòng Manage BitLocker
Bước 4: Giao diện quản lí lý BitLocker. Ở đây bạn nhiều thể Sao lưu khóa đề phòng, tráo mật khẩu, xóa mật khẩu, bật từ cồn mở khóa, tắt BitLocker.
trao diện quản ngại lý BitLocker
6. Hướng dẫn cách bỏ khóa dải đĩa (tắt BitLocker)
Bước 1: Bạn vào trang quản lí lý BitLocker (tâm tính hướng dẫn ở phần 5)
Bước 2: dấn vào dòng Turn off BitLocker trong suốt phần dải đĩa bạn muốn tắt BitLocker. Xuất hiện giờ cửa sổ xác nhận, bạn nhấn nút Turn off Bitlocker .
thừa nhận ra dòng Turn off BitLocker trong suốt phần băng đĩa bạn muốn tắt BitLocker. Xuất hiện thời cửa sổng công nhận, bạn dấn nút Turn off Bitlocker.
Bước 3: nép đầu quá đệ kinh qua mẽ. Sau buổi điệu mã xong thời cùng nghĩa với việc khóa ổ đĩa sẽ được vứt.
bức đầu quá đệ điệu mẽ, quăng quật khóa BitLocker
Chúc danh thiếp bạn thành công!!!