Sử dụng tiệm tương ứng với đối xử tuyệt nhiên là ảnh ảnh và Shape trong PowerPoint 2016 xem thêm: sửa máy tính hcm Uy Tín
Ở bài xích viết trước hả giới thiệu tới danh thiếp bạn cách sử dụng tiệm ứng đồng văn bản trong PowerPoint, bữa nay danh thiếp bạn sẽ đả quen đồng cách sử dụng tiệm ứng cùng hình ảnh và đối tuyệt nhiên Shape trong PowerPoint.
với đối tịnh vô hình ảnh và shape vận dụng nhúm tiệm tương ứng chi như đối xử tuyệt nhiên văn bản:
đội hiệu tương ứng đối xử đồng đối xử tịnh vô hình ảnh và shape
xuể mót lập hiệu tương ứng tặng đối tịnh vô ảnh hình trước nhất bạn cần chọn đối tuyệt nhiên cần tạo tiệm tương ứng -> vào thẻ Animations -> Add Animation -> lựa chọn hiệu tương ứng cần tạo:
ra thẻ Animations - Add Animation - lựa chọn tiệm ứng cần tạo
Sau buổi lựa chọn xong hiệu ứng nổi kết quả:
Kết quả sau nhát chọn lựa hiệu ứng
Trường hạp bạn muốn xóa vứt tiệm tương ứng lỡ tạo thực hiện chuột phải vào tên hiệu tương ứng -> lựa Remove:
Muốn xóa vứt tiệm ứng nhỡ tạo thực hiện chuột nếu như vào tên hiệu tương ứng -> lựa Remove
đặt sử dụng thêm tiệm tương ứng đỡ cao cho hình ảnh thực hành chuột nếu như vào biệt hiệu ứng chọn Timing:
Chuột phải ra biệt hiệu ứng chọn Timing
chọn lựa cách điều khiển hồi hương trớt tiệm ứng trong trang mục Start thí dụ ở đây chọn lọc túm chuột. lựa chọn thời gian xuất giờ hiệu ứng và thời gian trình chiểu tiệm tương ứng lần lượt trong danh thiếp trang mục Delay, Duration…
chọn lựa cách điều khiển đại hồi bay hiệu ứng trong mục Start
ngoại giả bạn có thể chọn lọc hiệu tương ứng sau lát hình hình được đệ chiểu khúc trong suốt trang mục After animation hay là chọn lựa ních thêm âm thanh nhút nhát phứt tiệm tương ứng trong suốt trang mục Sound:
nhét thêm âm thanh tã lót phứt tiệm ứng trong mục Sound
thí dụ tạo hiệu tương ứng chuyển đụng cho ảnh hình, tạo chuyển cồn trái vành về trước và em nhỏ lờ theo sau đặng lấy trái banh:
Tạo dời rượu cồn quả chành béng trước và em nhỏ bơ theo sau xuể lấy trái vành
- Theo thứ tự trái vành phắt trước vày đấy tơ màng lập hiệu tương ứng biếu quả vành trước, kích chọn trái chành -> Animations -> Add Animation -> More Motion Paths:
Kích lựa quả banh - Animations - Add Animation - More Motion Paths
+ lựa chọn tiệm tương ứng ăn nhập với đối xử tuyệt nhiên bạn cần tạo. thí dụ ở đây chọn lựa hiệu tương ứng chuyển động từ phải sang trái vì thế tuyển lựa hiệu tương ứng Left -> OK:
chọn lựa tiệm ứng Left sau đấy nhấn OK
+ kệ thây toan hiệu ứng Left chỉ tạo 1 kiếm trường học mặc kệ toan giàu giới vận hạn, tốt đổi thay quãng cách chuyển đụng hạng ảnh hình thực hiện di chuyển vào ảnh hình lúc xuất giờ mũi đất tên 2 kéo thả phù hợp yêu cầu ngữ bạn:
di chuyển ra hình ảnh lúc xuất bây giờ mũi đất gã 2 kéo thả
+ Kết quả sau lót thay đổi lóng cách dời cồn ngữ ảnh ảnh:
Kết trái sau chốc thay đổi cữ cách chuyển đụng mức ảnh ảnh
+ thực hiện rưa rứa đồng đối xử tuyệt nhiên em bé:
thực hành na ná đồng đối tịnh em nhỏ
+ Kết trái hỉ tạo thắng hiệu ứng dời hễ cho em nhỏ và quả bóng:
Kết trái vẫn tạo xuể tiệm ứng dời động tặng em rỏ và quả thông phong
+ Bạn cần tủy chỉnh thời gian phắt tiệm ứng phanh hình hình đeo tính nết khách khứa quan lại phẳng phiu cách chuột giả dụ ra tiệm tương ứng -> tuyển lựa Timing thèm thuồng lập cạc tham số trong trang mục Timing:
tơ màng lập các tham số trong mục Timing
+ Bạn có dạng ấn thêm âm thanh trong suốt thời gian em rỏ phớt lờ tày cách tuyển lựa âm thanh trong trang mục Sound:
lựa chọn âm thanh trong suốt mục Sound
- cùng đối tuyệt nhiên Shape bạn thực hiện danh thiếp hiệu tương ứng rưa rứa.
Trên đây là hướng dẫn gì ngày tiết cách sử dụng hiệu tương ứng cùng đối tịnh vô là ảnh hình và Shape trong suốt PowerPoint 2016. chúi các bạn vách tiến đánh!