tạo ra sản phẩm là ngành nghề chính của nền kinh tế của một quốc gia. Để phát triển bền vững thì Sản xuất chính là đáp án nhằm giải đáp cho khó khăn đó. Vậy Sản xuất là làm gì?
Sản xuất sản phẩm là quá trình biến đổi những nhân tố đầu vào thành đầu ra. Mục đích của quá trình chuyển hoá này là tạo giá trị gia tăng để cung cấp cho khách hàng. Đầu vào của quá trình chuyển hóa bao gồm nguồn nhân lực, vốn, kĩ thuật, nguyên nguyên liệu, đất, năng lượng, thông báo. Đầu ra của quá trình thay đổi là sản phẩm, dịch vụ, tiền lương, những tương tác đối với môi trường.
Chính thế mà Quản trị sản xuất và dịch vụ càng ngày càng quan yếu.

Tại sao cần kiểm định Sản xuất sản phẩm ,
các bạn đang là chủ nhà máy hay chủ của một cơ sở tạo ra sản phẩm nhỏ hay học viên đang có những ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Điều đó vững chắc rằng học viên đã nghe hoặc biết đến hoặc biết rất rõ về định nghĩa quản trị Sản xuất và tầm quan yếu của nó. Vậy vì sao bạn cần phải quản trị tạo ra sản phẩm .
kiểm tra Sản xuất nhằm :
hoàn tất chức năng tạo ra sản phẩm , cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian ăn nhập.
Tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh của công ty Sản xuất sản phẩm .
Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm.
Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng.


Hệ thống sinh sản, thu nạp nhân tố đầu vào ở các hình thái như nguyên nguyên liệu, nhân sự, tiền vốn, các thiết bị, các thông báo… Những nguyên liệu đầu vào này được chuyển hóa chúng ta gọi là kết quả sản xuất. Một phần của kết quả kiểm soát bởi hệ thống quản trị để nhằm xác định xem nó có thể được chấp thuận hay không về mặt số lượng, chi phí và chất lượng. Nếu kết quả là hài lòng được, thì không có sự thay đổi nào được yêu cầu trong hệ thống; giả dụ kết quả không chấp thuận được, các hoạt động điều chỉnh về mặt cai quản cần phải thực hiện.