Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua máy tính bảng, Doanh Nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá iPad tháng 7/2019. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Trong tháng 7 này, giá niêm yết iPad tại thị trường Việt Nam vẫn được giữ nguyên như tháng 6 vừa qua.

Bảng giá iPad tháng 7/2019:
iPad Pro 11 inch Wi-Fi (2018):
Phiên bản 64 GB: 21,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 25,99 triệu đồng.
Phiên bản 512 GB: 31,99 triệu đồng.
Phiên bản 1 TB: 42,99 triệu đồng.

>> iPad 2017
>> iPad 2018
>> iPad Pro

iPad Pro 11 inch Wi-Fi Cellular (2018):
Phiên bản 64 GB: 25,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 29,99 triệu đồng.
Phiên bản 512 GB: 35,99 triệu đồng.
Phiên bản 1 TB: 46,99 triệu đồng.

iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi (2018):
Phiên bản: 64 GB: 27,99 triệu đồng.
Phiên bản: 256 GB: 31,99 triệu đồng.
Phiên bản: 512 GB: 36,99 triệu đồng.
Phiên bản: 1 TB: 47,99 triệu đồng.

iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi Cellular (2018)
Phiên bản: 64 GB: 31,99 triệu đồng.
Phiên bản: 256 GB: 35,99 triệu đồng.
Phiên bản: 512 GB: 40,99 triệu đồng.

Phiên bản: 1 TB: 51,99 triệu đồng.
iPad Pro 10.5 inch Wifi Cellular 64GB (2017): 19,99 triệu đồng.
iPad Pro 10.5 inch Wifi 64GB (2017): 16,99 triệu đồng.

iPad Air 3 Wi-Fi:
Phiên bản 64 GB: 13,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 17,99 triệu đồng.

iPad Air 3 Wi-Fi Cellular:
Phiên bản 64 GB: 17,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 21,99 triệu đồng.

iPad Pro 9.7 inch Wi-Fi Cellular
Phiên bản 128GB: 14,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 11,99 triệu đồng.

iPad Pro 9.7 inch Wi-Fi
Phiên bản 128GB: 10,49 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 8,49 triệu đồng.

iPad Air 2 Wi-Fi Cellular 128GB: 15,49 triệu đồng.

iPad Mini 5 Wi-Fi:
Phiên bản 64 GB: 10,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 14,99 triệu đồng.

iPad Mini 5 Wi-Fi Cellular:
Phiên bản 64 GB: 14,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 18,99 triệu đồng.

iPad Mini 4 Wi-Fi Cellular
Phiên bản 128GB: 9,99 triệu đồng.

iPad Wi-Fi Cellular 128GB (2018): 14,99 triệu đồng.
iPad Wi-Fi Cellular 32GB (2018): 12,99 triệu đồng.
iPad Wi-Fi 128GB (2018): 11,99 triệu đồng.
iPad Wi-Fi 32GB (2018): 8,99 triệu đồng.