quản trị nhân sự là gì? Con người đóng vai trò rất quan yếu trong mọi hoạt động của các doanh nghiệp hay công ty. Do đó khai phá tốt nguồn lực nhân sự để phục vụ phát triển tổ chức và xã hội là một vấn đề quan yếu trong việc quản lý các đơn vị và đơn vị. Tuy nhiên ít ai hiểu rõ quản lý nhân sự là gì?

Quản lý nhân sự là sự vỡ hoang và sử dụng nguồn nhân lực của một doanh nghiệp hay một doanh nghiệp một cách hợp lý và hiệu quả.
Việc quản lý nhân sự đòi hỏi sự hiểu biết về con người ở nhiều khía cạnh, và quan niệm rằng con người là nhân tố quan trọng của sự phát triển. Các kỹ thuật quản lý nhân sự thường có mục tiêu tạo điều kiện để con người phát huy hết khả năng tiềm tàng, giảm phung phí nguồn lực, tăng hiệu quả của doanh nghiệp.

quản trị chính là theo dõi ; đánh giá; đánh giá; điều chỉnh để đạt được mục tiêu. Các nhà quản lý lại có những suy nghĩ về quản lý khác nhau như:
- Tailor: "Làm quản lý là bạn phải biết rõ: muốn người khác làm việc gì và hãy chú ý đến cách tốt nhất, kinh tế nhất mà họ làm " .
- Fayel: "Quản lý là một hoạt động mà mọi tổ chức (gia đình, doanh nghiệp, chính phủ) đều có, nó gồm 5 yếu tố tạo thành là: kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều chỉnh và kiểm soát. Quản lý chính là thực hiện kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo điều chỉnh và kiểm soát ấy”.
- Hard Koont: "Quản lý là xây dựng và duy trì một môi trường tốt giúp con người hoàn thành một cách hiệu quả mục tiêu đã định".
- Peter F Druker: "Suy cho cùng, quản lý là thực tiễn. Bản chất của nó không nằm ở nhận thức mà là ở hành động; kiểm chứng nó không nằm ở sự logic mà ở thành quả; quyền uy duy nhất của nó là thành tích".
- Peter. F. Dalark: "Định nghĩa quản lý phải được giới hạn bởi môi trường bên ngoài nó. Theo đó, quản lý bao gồm 3 chức năng chính là: Quản lý doanh nghiệp, quản lý giám đốc, quản lý công việc và nhân công".

Giám đốc nhân sự trước hết là người nắm vững nghiệp vụ quản lý nhân sựcó thể giám sát một vài bộ phận. Mỗi người giám sát mỗi phòng ban như vậy phải là người có kinh nghiệm quản lý và có chuyên môn về một lĩnh vực hoạt động của quản lý nhân sự, thí dụ như mảng việc làm, mảng đền bù, lợi ích, huấn luyện và phát triển, hay các mối quan hệ trong viên chức. Từ đây nhà quản lý nhân sự sẽ phân chia các công việc chung ra cho các nhân viên quản trị nhân sự khác nhau: nhân viên tuyển dụng,nhân viên lương lậu, chuyên gia phân tích nghành nghề....


nhân viên lương thưởng và phúc lợi quản lý hệ thống lương thuởng, các khoản tiền tác động đến thu nhập của người cần lao. Họ lập mưu hoạch chăm lo phúc lợi và đời sống nhân viên, quản lý hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên. Họ thường quản lý hệ thống đánh giá hoạt động của công ty, thiết kế chế độ khen thưởng như tiền thưởng cho các kế hoạch hoạt động thành công, hoàn thành công việc xuất sắc, … .Tất cả những công việc của họ đều nhằm đảm bảo tính công bằng về quyền lợi của người lao động trong công ty với nhau, giữa công ty họ với công ty khác, và phù hợp với quy định lương thưởng và phúc lợi của Nhà nước.

View more random threads: